• BEDRIJVEN3
  • BEDRIJVEN-934454 30949265

Werkgevers

Grip op Werk ondersteunt ondernemers bij het benutten van de voordelen van de participatiewet, bij het verminderen van ziekteverzuim en bij het begeleiden van medewerkers in ‘van werk naar werk trajecten’.
Door onze jarenlange ervaring bij re-integratietrajecten kennen wij de doelgroep en de wegen om deze ondersteuning tot een succes te maken.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 treedt de participatiewet in werking. Met deze wet wil de overheid werkgevers stimuleren om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werkgevers kunnen loonkostensubsidie krijgen voor werknemers die wel bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen maar een lagere productiviteit hebben. De loonkostensubsidie kan oplopen tot 70% van het minimum loon (dit is € 7.000,- per jaar).

Bij de uitvoering van de participatiewet kunt u Grip op Werk inschakelen voor:
Werving en selectie bij de doelgroep van de wet;
Begeleiden van de re-integratie medewerker door onze coach en bedrijfsarts;
Begeleiden van stagiair wanneer onzeker is of dit de geschikte persoon is voor een arbeidsplaats;
• Advies van onze ergotherapeut en het aanvragen van subsidie voor het aanpassen van een werkplek;
• Verzorgen papierwerk premiekorting op sociale lasten;
• Verzorgen papierwerk 5 jaar geen risico op extra ziekengeld;

Preventie ziekteverzuim

U kunt Grip op Werk ook inschakelen voor het voorkomen van ziekteverzuim. Wij kunnen dan bijvoorbeeld:
• Betrokkenheid van de medewerkers vergroten door gesprekken met deskundigen;
• Medewerkers coachen en begeleiden en daarmee een burn-out voorkomen;
• Spanningen en conflicten oplossen door de inzet van Mediationbank De Bilt;
Fit fits: medewerkers adviseren op het gebied van gezondheid, beweging en goede voeding.

Van werk naar werk

Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kunnen wij de trajecten die beschreven staan onder ‘Werkzoekenden’ uiteraard ook in gang zetten voor uw medewerkers (werk naar werk begeleiding).

Copyright © Grip Services - Alle rechten voorbehouden | Website en webhosting door Dayman Media
Algemene voorwaarden van Grip Services zijn hier te downloaden.